Complex Project

O nás

Jsme česká projekční, inženýrská a dodavatelská firma působící zejména v oboru energetických, průmyslových a vodohospodářských staveb. Zpracováváme projekty pro instalace nových technologií, rekonstrukce, úpravy a intenzifikace. Zajišťujeme pro své zákazníky kompletní podporu v oblasti investičních záměrů. Opíráme se o komplexní znalost řešené problematiky a dlouhodobé zkušeností našich pracovníků. Spoluprací s námi získáte strategického partnera s rozsáhlými možnostmi a zkušenostmi.

Najdeme pro
Vás to nejlepší
řešení...

Aktivity

Studie a koncepce

Vypracováním technických a ekonomických záměrů Vám pomůžeme nalézt optimální řešení a navrhnout nejvhodnější technologie pro bezpečný, efektivní a ekonomický provoz, včetně analýzy možné podpory z dotačních fondů EU.

Projekční a inženýrská činnost

Nabízíme zpracování projektových dokumentací všech úrovní, zajištění povolovacích procesů, inženýrskou, konzultační a poradenskou činnost. Širokou škálu navazujících činností zajišťujeme prostřednictvím řady dlouholetých spolupracovníků a odborníků různých oborů.

Provádění staveb

Nabízíme realizace a rekonstrukce občanských i průmyslových staveb. Poskytujeme zajištění technického a ekonomického dozoru pro investora, výkon koordinátora bezpečnosti práce a další činnosti spojené se stavební činností.

Obchod

Zajišťujeme dodávky předizolovaného potrubí v rámci realizací projektů výstavby a modernizace CZT.

Reference

Máme více jak desetileté zkušenosti v projektování technologických celků, v tvorbě procesních návrhů a optimalizací v oblasti tepelné energetiky, obnovitelných zdrojů, zpracování odpadů a odpadních vod.

 • Instalace elektrodového kotle v provozu Červený Mlýn, Teplárny Brno - DUR DSP DPS
 • Odsíření kotlů K2 a K3 technologií jednostupňové studené sorpce, AI Kunovice - DUR DSP
 • Horkovod Písek východ, etapa I. - DVZ DPS DSPS
 • Rekonstrukce kotle K12 a technické studie kotle na TAP - studie
 • Rekonstrukce domovních předávacích stanic pára/HV - RPD
 • Studie stavu tepelného hospodářství bioplynové stanice AGRO CS - studie
 • Horkovodní rozvody, rekonstrukce PTV Třtinová, Praha - DPS
 • Posouzení dokumentace výměníkové stanice JETE - TP
 • DUR - Dokumentace pro územní řízení
 • DSP - Dokumentace pro stavební povolení
 • DPS - Dokumentace pro provedení stavby
 • RPD - Realizační projektová dokumentace
 • ZDS - Zadávací dokumentace stavby
 • DSPS - Dokumentace skutečného provedení stavby
 • DVZ - Dokumentace pro výběr zhotovitele
 • TP - technická pomoc

Kontakt

Complex Project, s.r.o.

Svatopetrská 35/7, Brno 617 00

info@complexproject.cz

IČ: 050 32 881

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 93218.

Ing. Filip Burjanek

Jednatel

Tel.: +420 545 539 145

Mobil: +420 724 404 479

burjanek@complexproject.cz