Complex Project

O nás

Jsme česká projekční, inženýrská a dodavatelská firma působící zejména v oboru energetických, průmyslových a vodohospodářských staveb. Zpracováváme projekty pro instalace nových technologií, rekonstrukce, úpravy a intenzifikace. Zajišťujeme pro své zákazníky kompletní podporu v oblasti investičních záměrů. Opíráme se o komplexní znalost řešené problematiky a dlouhodobé zkušeností našich pracovníků. Spoluprací s námi získáte strategického partnera s rozsáhlými možnostmi a zkušenostmi.

Najdeme pro
Vás to nejlepší
řešení...

Aktivity

Studie a koncepce

Vypracováním technických a ekonomických záměrů Vám pomůžeme nalézt optimální řešení a navrhnout nejvhodnější technologie pro bezpečný, efektivní a ekonomický provoz, včetně analýzy možné podpory z dotačních fondů EU.

Projekční a inženýrská činnost

Nabízíme zpracování projektových dokumentací všech úrovní, zajištění povolovacích procesů, inženýrskou, konzultační a poradenskou činnost. Širokou škálu navazujících činností zajišťujeme prostřednictvím řady dlouholetých spolupracovníků a odborníků různých oborů.

Provádění staveb

Nabízíme výstavby a rekonstrukce energetických, průmyslových a vodohospodářských staveb. Poskytujeme zajištění technického a ekonomického dozoru pro investora, výkon koordinátora bezpečnosti práce a další činnosti spojené se stavební činností.

Obchod

Zajišťujeme dodávky předizolovaného potrubí a předávacích stanic tepla v rámci realizací projektů výstavby a modernizací systémů zásobování teplem.

Předávací stanice tepla

Zajišťujeme kompletní návrh, dodávku a montáž předávacích stanic tepla včetně systému měření a regulace. Nabízíme kompaktní předávací stanice na rámu nebo instalace na místě dle dispozičních podmínek. Veškeré návrhy jsou řešeny individuálně dle potřeb a ke spokojenosti zákazníka.

Reference

Máme více jak desetileté zkušenosti s projekty technologických celků, v tvorbě procesních návrhů a optimalizací v oblasti tepelné energetiky, obnovitelných zdrojů, zpracování odpadů a odpadních vod.

 • Technická studie ZEVO Varnsdorf
 • Studie instalace elektrodového kotle v EOP
 • Instalace elektrodového kotle (PpS) v LDS Onivon Chrudim
 • Čištění a akumulace bioplynu z EVK, Lenzing Biocel Paskov
 • Instalace elektrodového kotle v provozu Červený Mlýn, Teplárny Brno
 • Odsíření kotlů K2 a K3 technologií jednostupňové studené sorpce, AI Kunovice
 • Horkovod Písek východ, etapa I.
 • Rekonstrukce kotle K12 a technické studie kotle na TAP
 • Rekonstrukce domovních předávacích stanic pára/HV
 • Studie stavu tepelného hospodářství bioplynové stanice AGRO CS
 • Horkovodní rozvody, rekonstrukce PTV Třtinová, Praha
 • Posouzení dokumentace výměníkové stanice JETE
 • Horkovodní rozvody, rekonstrukce PTV V Parku, Praha
 • Analytické podklady pro územní energetickou koncepci statutárního města Brna
 • Dodávka předizolovaného potrubí Přerov Předmostí, Malá Dlážka, Šířava, Dvořákova
 • Studie instalace elektrodového kotle v LDS Onivon Chrudim
 • Vytápění stáje ZD Domašov
 • Přípojka a přeložka teplovodu ZAS Lípa

Kontakt

Complex Project, s.r.o.

Svatopetrská 35/7, Brno 617 00

info@complexproject.cz

IČ: 050 32 881

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 93218.

Ing. Filip Burjanek

Jednatel

Tel.: +420 545 539 145

Mobil: +420 724 404 479

burjanek@complexproject.cz