Věnujeme se těmto činnostem

Posuzujeme stávající provozy, provádíme optimalizace, navrhujeme vhodná řešení. Zpracováváme projekty pro instalace nových technologií, rekonstrukce, úpravy a intenzifikace. Dodáváme moderní technologie, provádíme montáž i stavební práce.