Výstavba a rekonstrukce čistíren odpadních vod

Stavíme a rekonstruujeme čistírny odpadních vod. Zaměřujeme se na hygienizaci kalů pasterizací. Zabýváme se také energetickým využitím kalů.