Výstavba a rekonstrukce zařízení pro energetické využívání odpadů

Navrhujeme, projektujeme a stavíme zařízení pro energetické využívání odpadů. Řešíme energetické využití směsného komunálního odpadu i tuhých alternativních paliv.