Výběr z našich referencí

Náš tým má více jak třicetileté zkušenosti s projekty technologických celků, v tvorbě procesních návrhů a optimalizací v oblasti energetiky, využívání obnovitelných zdrojů, zpracovávání odpadů a čištění odpadních vod. Za tu dobu také naši lidé postavili desítky zdrojů tepla a elektřiny, položili stovky kilometrů rozvodů tepla, instalovali tisíce výměníkových a předávacích stanic. Bohaté zkušenosti získali při výstavbách a rekonstrukcích čistíren odpadních vod a zařízeních pro energetické využívání odpadů.

Elektrodový kotel

Innogy Energo

Realizace díla Instalace parního elektrodového kotle v Teplárně Náchod (10,5 kV, 10 MWe)

Elektrodový kotel

Plzeňská teplárenská

Studie instalace elektrodového kotle v Plzeňské teplárenské

Elektrodový kotel

Energetika Malenovice

Realizace díla Elektrodový kotel Malenovice (22 kV o výkonu 15 MWe)

Biomasový zdroj

Teplárny Brno

Projektová dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro výběr zhotovitele biomasového zdroje na dřevní štěpku na provozu Brno Sever, Teplárny Brno, a.s

Elektrodový kotel

Onvion Chrudim

Realizace díla Instalace elektrodového kotle v LDS Onivon Chrudim (6 kV o výkonu 10 MWe)

ZEVO Varnsdorf

Teplárna Varnsdorf

Technická studie ZEVO Varnsdorf

Kalové hospodářství

SWECO

Energetické bilance kalového hospodářství ve stupni dokumentace pro stavební povolení a výběr zhotovitele ČOV Brno Modřice

Elektrodový kotel

Elektrárny Opatovice

Studie instalace elektrodového kotle v Elektrárnách Opatovice

Elektrodový kotel

Onvion Chrudim

Projektová dokumentace Instalace elektrodového kotle v LDS Onivon Chrudim

Čištění bioplynu

Lenzing Biocel Paskov

Projektová dokumentace čištění a akumulace bioplynu z EVK, Lenzing Biocel Paskov

Elektrodový kotel

Teplárny Brno

Projektová dokumentace Instalace elektrodového kotle v provozu Červený Mlýn, Teplárny Brno

Odsíření kotlů

Aircraft Industries, Kunovice

Projektová dokumentace Odsíření kotlů K2 a K3 technologií jednostupňové studené sorpce, AI Kunovice

Horkovod

Teplárna Písek

Horkovod Písek východ, I.etapa

Rekonstrukce kotle na spalování TAP

Teplárna České Budějovice

Technická studie Rekonstrukce kotle K12 na spalování TAP, Teplárna České Budějovice

Předávací stanice

Teplárny Brno

Rekonstrukce domovních předávacích stanic pára/HV , Teplárny Brno

TH bioplynové stanice

AGRO CS, Jaroměř

Studie stavu tepelného hospodářství bioplynové stanice AGRO CS, Jaroměř

Horkovodní rozvody

PTV Třtinová, Praha

Horkovodní rozvody, rekonstrukce PTV Třtinová, Praha

Výměníková stanice JETE

Tenza, a.s.

Posouzení dokumentace výměníkové stanice JETE

Územní energetická koncepce

Tenza, a.s.

Analytické podklady pro Územní energetickou koncepci statutárního města Brna

Předizolované potrubí

Přerov

Dodávka předizolovaného potrubí Přerov Předmostí, Malá Dlážka, Šířava, Dvořákova

Teplovod

ZAS Lípa

Přípojka a přeložka teplovodu ZAS Lípa