Koncepce zdrojů a soustav zásobování teplem a elektrickou energií

Zpracováváme koncepce energetických zdrojů a soustav zásobování teplem a elektrickou energií.

Navrhujeme optimální sestavu zdrojů, volbu vhodné palivové základny, skladbu zařízení, provádíme bilanční výpočty a ekonomická vyhodnocení. Řešíme dimenzování distribučních soustav. Využíváme technologie šetrné k životnímu prostředí.