Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla a elektrické energie

Navrhujeme, projektujeme, stavíme, rekonstruujeme, modernizujeme a ekologizujeme zdroje tepla a elektrické energie.

Zdroje tepla a elektrické energie

Teplárny

Teplárny

Stavíme zdroje na tuhá, kapalná a plynná paliva. Dodáváme zařízení pro výrobu elektřiny z páry, plynu i organických látek. Orientujeme se i na zařízení spalující biomasu a tuhá alternativní paliva. Instalujeme kogenerační jednotky.

Elektrárny

Elektrárny

Zaměřujeme se na výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů. Dodáváme fotovoltaické elektrárny, stavíme větrné elektrárny.

Výtopny

Výtopny

Stavíme výtopny využívající zemní plyn, biomasu, tuhá alternativní paliva, další paliva jako jsou speciální plyny (např. vodík), oleje apod.